ตั้งแต่มีนาคม 2563 ประเทศไทยได้ประสบวิกฤตโรคระบาด Covid - 19 มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของเจ้าของธุรกิจและสายอาชีพต่าง ๆ เป็นอย่างมาก มีการลดจำนวนพนักงานลง พักกิจการชั่วคราว เลวร้ายที่สุดก็คือการต้องปิดกิจการไปอย่างน่าใจหาย ซึ่งทำให้มนุษย์เงินเดือนเดือดร้อนไปตาม ๆ…