ปลวกนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาของบ้านที่ค่อนข้างอันตรายต่อบ้านอย่างมากเพราะว่าสามารถที่จะสร้างความเสียหายทั้งโครงสร้างของบ้าน  ประตู หน้าต่าง และ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  เองก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยปลวกเช่นกัน ซึ่งการดูแลรักษาบ้านของเรานั้นให้ห่างใกลจากปลวกนั้นก็มีวิธีการที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้จะมาดูกันว่าการดูแลรักษาบ้านของเราให้ห่างใกลจากปลวกนั้นเราสามารถที่จะทำอย่างไรได้บ้าง   เริ่มดูแลตั้งแต่ก่อนสร้าง   ก่อนที่จะเริ่มสร้างบ้านนั้นเราสามารถเริ่มต้นป้องกันปลวกได้ทันที โดยให้เรานั้นทำการอัดสารเคมีลงดินจากบริษัทกำจัดปลวก เพื่อที่จะทำให้บ้านของเรานั้นห่างใกลจากปลวกได้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อเราสร้างบ้านนั้น หลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จแล้ว ปลวกก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายบ้านของเราได้…