ในงานต่าง ๆ นั้นทุก ๆ เรื่องนั้นมีความสำคัญอย่างมาก  และ เชื่อว่าหลายคนนั้นมักจะมองข้ามในเรื่องของ “ของสี” ไป เพราะว่าสีของลูกโป่ง นั้นหลายคนนั้นอาจจะมองข้ามไป แต่ทุกท่านรู้หรือไม่ครับว่าเรื่องของ “สี” นั้นเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน   และ…