ศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้นสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามยุคสมัย มีการพัฒนาและเกิดศิลปะรูปแบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยากรรมในอดีตจนมาถึงปัจจุบันที่มีทั้ง กราฟิตี้ โพลีกอนอาร์ท  เทคโนอาร์ทหรือสตรีทอาร์ท ที่มีความทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน  หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า “Visual Art” แต่อาจไม่ทราบถึงความหมายและไม่รู้ว่าคือะไร  ประเภทงานศิลป์มีอะไรบ้าง เราจะพาไปรู้จักกันครับ

Visual Art คืออะไร?

Visual Art หรือทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางตาเป็นศิลปะที่มองเห็น เมื่อพิจารณาความหมายที่มีผู้นิยามไว้ จะพบว่าการรับรู้เรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึกของงานทัศนศิลป์นั้น จะต้องอาศัยประสาทตาเป็นสำคัญ นั่นคือตาจะรับรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาประกอบเป็นงานทัศนศิลป์ได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงา และพื้นผิว เป็นต้น โดยศิลปะจะนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการเขียนภาพ ระบายสีบ้าง ปั้นและสลักบ้างหรืองานโครงสร้างเป็นต้น

สาขาทางศิลปะแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?

Visual Art สามารถแบ่งได้ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่

1. การวาดเส้น (Drawing) เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และการออกแบบ โดยการสร้างภาพสองมิติโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว ให้เกิดร่องรอยต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ถ่าน เศษไม้ หรือแม้แต่นิ้วมือของตนเอง แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ ดินสอ ปากกาและหมึก เครยอง ดินสอสี ดินสอถ่าน ชอล์ก ชอล์กสี ปากกามาร์กเกอร์ ปากกาหมึกซึม ซึ่งโดยมากจะเขียนลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่นอย่าง กระดาษแข็ง พลาสติก หนัง ผ้า กระดาน สำหรับการเขียนชั่วคราวอาจใช้กระดานดำหรือกระดานขาว หรือบนอะไรก็ได้

2. จิตรกรรม (Painting)) เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ทำงานจิตรกรรม มักเรียกว่า จิตรกร

3.การพิมพ์ (Printmaking) เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการพิมพ์  เช่น ภาพพิมพ์แกะไม้, ภาพพิมพ์หิน เป็นต้น

4. การถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์ (Photography and Filmmaking) เป็นงานศิลป์ที่ช้ภาพถ่ายในการสื่อสาร ซึ่งมีโฟกัสการถ่ายตามความชอบของผู้สร้างสรรผลงาน นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เชิงศิลป์ที่สื่อออกมาด้วยภาพและแสงเคลื่อนไหว

5.ศิลปะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Art) เป็นศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งมีความสะดวกมากขึ้น

6.ประติมากรรม (Sculpture) คือ ศิลปะที่เกิดจากการปั้นขึ้นรูปต่างๆ ที่มีวคามสวยงามตามฝีมือของศิลปิน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความรู้ที่เรานำมาฝากกันครับ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ คนนะครับ